தொடர்பு விபரங்கள்

முகவரி: எண்: 27, விக்ரமரத்ன அவென்யூ, கொஹுவல, இலங்கை.

மின்னஞ்சல்: info@cmrd.lk

தொலைபேசி: +94 772516958

UK தொலைபேசி: +44 1273 309701