காமிக்ஸ்

புலம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் பிற பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் அனுபவங்கள் மற்றும் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களின் மீது வெளிச்சம் போடுவதை ஆராய்ச்சி அடிப்படையிலான காமிக்ஸ் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. ஈர்க்கக்கூடிய காட்சிகள் மற்றும் கதைசொல்லல் மூலம், இடம்பெயர்வின் சிக்கல்கள் மற்றும் தனிநபர்கள், குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகங்கள் மீதான அதன் தாக்கம் பற்றிய தனித்துவமான கண்ணோட்டத்தை வழங்குவோம் என்று நம்புகிறோம்.


விளிம்பில் குடியேறியவர்கள்

பெருந்தோட்டத்துறையிலிருந்து கொழும்புக்கு இடம்பெயர்ந்த அருணாச்சலத்தின் உண்மைக் கதையை இந்தக் கதைப்புத்தகம் நகைச்சுவை முறையில் சொல்கிறது. நகர்ப்புற புலம்பெயர்ந்தோரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைப் பயண அனுபவத்தை வலியுறுத்தும் போது அவர்களின் பார்வையை அதிகரிப்பதே கதையின் நோக்கமாகும்.

பக்கம்அனைவருக்கும் ஒரு துளி

அருவி எஸ்டேட்டில் போதிய நிர்வாகமின்மையால் ஏற்பட்டுள்ள தண்ணீர் பற்றாக்குறை பற்றிய கதை இது. அரசாங்கமும் தோட்ட நிர்வாகமும் பொறுப்பேற்று குடியிருப்பாளர்கள் ஒன்றிணைந்து செயற்படும் வகையில் ஒரு செயல்பாட்டு நீர் அமைப்பை உருவாக்க முடியும் என இது முன்மொழிகிறது.

பக்கம்