ස්වභාවික ව්‍යසන සන්දර්භය තුල සැලසුම් කළ යලි පදිංචිකිරීම: ශ්‍රී ලංකාවට අදාලව

කර්තෘ: රන්මිණි විතානගම, අලිඛාන් මොහිදීන්, දනේෂ් ජයතිලක සහ රජිත් ලක්ෂ්මන්

Planned Relocations following natural disastersව්‍යසනය හේතුවෙන් අවතැන්වීම වින්දිතයින්ට විවිධ ප්‍රතිවිපාක ඇති කරයි. ඔවුන් අත්විඳින කෙටිකාලීන බලපෑම් අධ්‍යයනය කෙරෙහි වැඩි ශාස්ත්‍රීය අවධානයක් යොමු වුවද, දිගු කාලීන බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් එවැනි අවධානයක් යොමුවී නොමැත. ආරක්ෂාව නැවත පදිංචි කිරීමේ න්‍යාය පත්‍රයේ මූලික කරුණක් වූවත්, වින්දිතයින්ට ඊට අමතර වූ සංකීර්ණ අවශ්‍යතා රාශියක් ඇත. එම අවශ්‍යතා පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ හා රජයේ අරමුණු සමඟ නොගැලපෙනවා විය හැක. මෙම අධ්‍යයනයට පදනම් වන්නේ සුනාමි ව්‍යසනය නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර නැවත පදිංචි කරවූ ප්‍රජාවක් වසර 10 කට පසු අද ජීවත්වන ආකාරයයි. එය පශ්චාත් ආපදා නැවත ස්ථානගත කිරීමේ වැඩසටහනෙන් උගත හැකි පාඩම් තේරුම් ගැනීමට ගත් උත්සාහයකි.

(ලිපිය බාගත කරගන්න)


ශ්‍රී ලංකාවේ දෑවැදි ක්‍රමය මත අවතැන්වීමෙන් ඇති වූ බලපෑම

කර්තෘ: දනේෂ් ජයතිලක සහ කෝපාලපිල්ලෛ අමිර්තලිංගම්

Impact of Displacement On Dowriesයුද ගැටුම්, ස්වභාවික විපත් සහ සංවර්ධන කටයුතු නිසා අවතැන් වූවන්ට සෘජුවම වන හානියට අමතරව ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය හා සමාජය මත ද දුරදිග යන බලපෑම් ඇති කළ හැක. මෙම අධ්‍යයනයේ අරමුණ, සිවිල් යුද්ධය හා 2004 සුනාමිය යන කරුණු දෙක නිසා සිදුවූ අවතැන් වීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ දෑවැදි ක්‍රමයට වූ බලපෑම ද ඒ හරහා කාන්තා ජීවනෝපායන්ට, පවුල් ජීවිතයට හා සමාජ සම්ප්‍රදායන්ට වූ බලපෑම ද අධ්‍යයනය කිරීමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ අවතැන්වීම, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය හා එහි දෑවැදි ක්‍රමය යන මාතෘකා ගැන විවිධ පත පොත ලියවී ඇතත් අප දන්නා තරමින් ඒ මාතෘකා වල සංයෝගයක් වන ලංකාවේ දෑවැදි මත අවතැන් වීමෙන් වූ බලපෑම කිසිදු අධ්‍යයනයකින් පිරික්සා නැත. මෙම අධ්‍යනය මේ විෂය ගවේෂණය කිරීමට දරන ප්‍රයත්නයකි.

(ලිපිය බාගත කරගන්න)