தொடர்பு விபரங்கள்

முகவரி: எண்: 27, விக்ரமரத்ன அவென்யூ, கோஹுவாலா, இலங்கை.

மின்னஞ்சல்: cmrd.lk@gmail.com

தொலைபேசி: +94 772516958

UK தொலைபேசி: +44 1273 309701